apteka media

Abonament

Prenumerata naszych CZASOPISM APTECZNYCH dostępna jest w dwóch kanałach dystrybucji: w prenumeracie indywidualnej (NOWOŚĆ!) („abc Aptekarza”, "TV Aptekarza” i „świat farmacji”) oraz w prenumeracie dla aptek

 
 
Prenumerata indywidualna

Nasze CZASOPISMA dostępne są bezpłatnie w aptekach na terenie całej Polski. Jednak z myślą o osobach mieszkających za granicą lub w małych miejscowościach, a także chorych, dla których dotarcie do naszych publikacji jest nieosiągalne, wprowadzamy możliwość indywidualnego zaprenumerowania wybranych czasopism. Czynimy to na prośbę wielu czytelników, którzy telefonowali i pisali do nas w tej sprawie. Obecnie mogą Państwo otrzymywać swój ulubiony miesięcznik bezpośrednio do domu!

Aby zamówić roczną prenumeratę, należy zadzwonić pod nr tel.: (71) 3685906 lub wypełnić poniższy internetowy formularz zamówienia:
 

Internetowy formularz zamówienia prenumeraty
 
abc Aptekarza
TV Aptekarza
Świat Farmacji
PRODUKTY ROKU


Cena:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apteka Media Sp. z o.o., ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław. Dane osobowe zamawiającego będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane zamawiającego nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia.

Dział abonamentu: tel. (71) 3685906 , abonament@aptekamedia.pl

Prenumerata dla aptek

Prenumerata czasopism dostępna jest dla aptek i innych osób prawnych. Broszury otrzymują bezpłatnie apteki współpracujące z nami w ramach abonamentu miesięczników abc Aptekarza oraz TV Aptekarza.
 


1. Za pośrednictwem naszych miesięczników w ciekawej formie poszerzamy wiedzę pacjentów, co mieści się w zakresie szeroko
    rozumianej opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowego stylu życia.

2. Większość pacjentów, którzy otrzymują od farmaceuty nasze czasopisma, powraca do apteki celem dokonania w niej kolejnych zakupów.

3. Prenumerata naszych miesięczników pomaga wytworzyć więź z pacjentem, a poprzez umieszczenie danych adresowych na
    okładce naszej publikacji apteka utrwala swój wizerunek.

4. Prenumerata gwarantuje:
   - stałe ceny;
   - rabaty przy dużych zamówieniach.

5. Rozliczenie może być dokonywane w dogodnym systemie: rocznym lub półrocznym.

6. Zamówienia na miesięczniki można składać w dowolny sposób: telefonicznie, faksem, mailem lub przez internetowy formularz
    zamówienia.

7. Do abonamentów dwóch miesięczników dla pacjentów dodajemy GRATIS: sezonowe broszury tematycze, a także raz do roku publikację       
   „Apteczne produkty na TOPie”  oraz „Produkty Roku – podręcznik najczęściej polecanych produktów leczniczych OTC, suplementów diety,     
   wyrobów medycznych i kosmetyków”.

  Czasopisma dla Pacjentów aptek

 
  
1 egz. PLN ilość egz. koszt za 1 m-c PLN
0,89
0,89
0,88
0,88
0,87
0,87
0,86
0,86
0,85
0,85
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
44,50
89,00
132,00
176,00
217,50
261,00
301,00
344,00
382,50
425,00


Wyżej podane ceny są cenami netto.
Do ceny netto należy doliczyć 8% VAT.

Koszty wysyłki wynoszą:
do 125 egzemplarzy – 13 PLN /m-c + 8% VAT
do 300 egzemplarzy
20 PLN /m-c + 8% VAT
powyżej 300 egzemplarzy
40 PLN /m-c + 8% VAT

Ważne od 03.01.2016 r.

 
 
 
1 egz. PLN ilość egz. koszt za 1 m-c PLN
1,29
1,29
1,28
1,28
1,27
1,27
1,26
1,26
1,25
1,25
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
  64,50
129,00
192,00
256,00
317,50
381,00
441,00
504,00
562,50
625,00


Wyżej podane ceny są cenami netto.    
Do ceny netto należy doliczyć 8% VAT.                                       

Koszty wysyłki wynoszą:
do 125 egzemplarzy
13 PLN /m-c + 8% VAT
do 300 egzemplarzy
20 PLN /m-c + 8% VAT
powyżej 300 egzemplarzy
40 PLN /m-c + 8% VAT

ważne od 02.01.2017 r.
Minimalny okres prenumeraty 6 miesięcy.
Przy prenumeracie na 12 miesięcy udzielamy 20% rabatu!
(rabat nie dotyczy kosztów wysyłki)

 

  Czasopisma dla Farmaceutów

 
Prenumerata 11 m-cy (11 egz.):                                  
cena łączna 97,90 PLN netto + 8% VAT
(cena za 1 egz. – 8,90 PLN netto 
+ 8% VAT)   
Zamówienie 1 egz. – 9,90 PLN netto + 8% VAT
 
ważne od 01.12.2015 r.

    

    

 

Zamówienie 1 egz. – 27,77 PLN netto + 8% VAT
 
 
 
ważne od 2015 r.
.

Internetowy formularz zamówienia prenumeraty
abc Aptekarza
TV Aptekarza
Świat Farmacji
PRODUKTY ROKU
Dział abonamentu, tel. (71) 3685906,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Apteka Media Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apteka Media Sp. z o.o. . Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W związku z nowelizacją  ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., przedstawiamy Państwu ocenę prawną  przygotowaną przez doktora Marka Świerczyńskiego, specjalistę od prawa farmaceutycznego z kancelarii prawnej  Pharmaceutical Law, Healthcare and Product Liability Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k., dotyczącą  czasopism dla pacjentów aptek:


Dotyczy to miesięczników [...] zawierających jedynie reklamy produktów leczniczych OTC, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych oraz artykuły redakcyjne, przy czym miesięczniki te nie zawierają reklam aptek ani ich działalności. [...]

Powyższa ocena znajduje oparcie w następujących przepisach prawnych:

Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Z kolei ust. 2–4 stanowią, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek i punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia ww. przepisów wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Decyzji, o której mowa powyżej, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Sankcje z tytułu naruszenia powyższego przepisu określa art. 129b ustawy Prawo farmaceutyczne. Przewidzianej w nim karze w wysokości do 50 000 złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki. Karę pieniężną nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.

Z powyższego wynika, że:

1) zakazana na podstawie tego przepisu jest reklama aptek, a nie reklama produktów leczniczych  czy udostępnienie w aptece czasopism (niezawierających reklam aptek bądź ich działalności; czasopismo zawierające dozwolone formy reklamy leków i innych produktów nie naruszy nowych przepisów. Przepis nie zabrania wydawania czasopism przez podmioty niebędące aptekami, o ile pisma te nie zawierają reklam aptek czy ich działalności;

2) przepisy o reklamie leków dopuszczają możliwość udostępnienia pacjentom materiałów reklamowych w aptece, w szczególności reklam produktów leczniczych OTC, co jednoznacznie wynika z rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych;

3) odmienna interpretacja przepisów art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne prowadziłaby do sprzeczności z prawem unijnym – dyrektywą 2001/83, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Gintec;

4) o ile apteka nie może się reklamować, o tyle jednak może udostępniać informację o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia, co wynika wprost
z przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Prawo nie ogranicza form i lokalizacji powyższej informacji, a więc informacja ta może zostać zamieszczona również w gazetce wydawanej przez inny podmiot („Apteka Media”). [...].

W związku z pkt 4 zmodyfikowaliśmy czwartą stronę okładkową tak, aby apteka mogła zamieścić na niej dopuszczalną przez prawo informacje o nazwie, lokalizacji oraz ewentualnych godzinach pracy apteki (np. w formie pieczątki).

Zapraszamy Państwa do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wydawanych przez nas publikacji służymy pomocą.
 

 

 

 

© Copyright by Apteka Media Sp. z o.o. 2020