apteka media

Plebiscyt

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisz nazwę produktu

Imię i nazwisko

Email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Apteka Media Sp. z o.o., ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

 

© Copyright by Apteka Media Sp. z o.o. 2019