apteka media

Polityka Prywatności

Użytkowniku  portalu „abc Aptekarza”,

25 maja 2018 weszły w życie przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nakładają one na nas m.in. obowiązek poinformowania Cię o Twoich prawach oraz uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Twoja zgoda jest konieczna do tego, aby móc brać udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez Apteka Media Sp. z o.o. jak również w przypadku dodawania komentarzy na Fanpage czy portalu.

Należy zapoznać się  z zamieszczonymi poniżej informacjami na temat administratora danych, przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw i udzielić nam stosownej zgody. 

Twoje dane osobowe  pozwolą nam na przesyłanie nagród zwycięzcom konkursów oraz, wszystkim zainteresowanym, wydawany przez nasze Wydawnictwo miesięcznik „abc Aptekarza” w formie elektronicznej.

 

*******************************************************************************************************************************

POLITYKA PRYWATNOŚCI


„KONKURSY”

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Apteka Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 19-23 ,  o numerze NIP: 899-277 88 17, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

„Apteka Media Sp. z o.o.” dokłada wszelkich starań, aby prowadzony konkurs ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i udział w konkursie.  Dane, o które będziesz proszony w formularzach dotyczących konkursu, są niezbędne do jego funkcjonowania. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niedostarczenie nagrody .

III. Cel wykorzystania danych

Subskrypcja bezpłatnych egzemplarzy

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego egz. „abc Aptekarza” należącego do „Apteka Media Sp. z o.o.” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych: Imienia i nazwiska. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

„Apteka Media Sp. z o.o.” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres „info@aptekamedia.pl”

„Apteka Media Sp. z o.o.” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Apteka Media Sp. z o.o. „” prosi o kontakt na adres e-mail  „info@aptekamedia.pl”.

 

 

 

 

© Copyright by Apteka Media Sp. z o.o. 2020