apteka media

Produkty Roku | Podręcznik OTC

Do przeprowadzenia pisemnej ankiety wybraliśmy losowo 344  aptek z terenu całej  Polski, spośród 10 639 znajdujących się w naszej aktualnej bazie adresowej. 

Otrzymaliśmy 248 prawidłowo wypełnionych ankiet, co stanowi 72,09 % wszystkich  rozesłanych, i na ich podstawie sporządziliśmy tabele z wynikami. 

Pytanie, które otrzymali farmaceuci, brzmiało:

„Proszę w poniższej ankiecie zakreślić produkty, które będą Państwo najczęściej  polecali swoim Pacjentom w roku 2020”. 

Informujemy, że ankieta miała charakter otwarty,  co umożliwiło farmaceutom  dopisanie produktów nie wymienionych w ankiecie. Możliwe było zakreślenie  również   kilku produktów w danej kategorii. Badania przeprowadzone zostały  pod  merytorycznym nadzorem dr nauk farmaceutycznych Anny Nowickiej-Zuchowskiej. 

Pragniemy podziękować farmaceutom za pomoc w wyłonieniu zwycięskich  produktów. Mamy nadzieję, że dzięki ich zaangażowaniu i współpracy z  nami za rok powstanie kolejna edycja podręcznika „Produkty Roku”.

 

Zamówienie podręcznika online

 

 

© Copyright by Apteka Media Sp. z o.o. 2020